Laughing businesswoman working in office with laptop

DROGA DO CELU

Może to ta atmosfera niepewności, ustawicznego lę­ku o utratę stanowiska i związanego ze stanowiskiem standardu życia, prestiżu, stosunków itp. sprawia, że nasi kierownicy zbyt często są napięci i sfrustrowani, a wskutek tego reagują agresją, apatią, ucieczką. Z kolei zachowania takie mogą być odbierane przez otocze­nie – zwłaszcza przez podwładnych — jako zachowania autokratyczne, tak często podkreślane przez autorów opisów sytuacji konfliktowych. Lęk jest bardzo silnym motywatorem ludzkich zachowań, a człowiek opanowa­ny lękiem, świadomie lub nie robi wszystko, aby ten stan psychiczny zlikwidować. Może właśnie wtedy zamyka się w sobie, przywdziewa pozę autokraty, staje się obojęt­ny, apodyktyczny, despotyczny, czasem brutalny, działa przez zaskoczenie, wymaga bezwzględnego posłuszeń­stwa, nie liczy się z opinią innych ludzi, zwłaszcza po­stawionych niżej w hierarchii służbowej, działa chao­tycznie i ciągle buduje swoją barykadę, za którą będzie mógł się schronić przed rzeczywistym lub wyimaginowa­nym niebezpieczeństwem, jakie dostrzegł na drodze do swych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *