Black Dslr Camera

OBSZAR PRACY ZESPOŁOWEJ

Firmy mogą zacząć od planów poprawy pracy zespo­łowej w poszczególnych działach, np. w hali produ­kcyjnej, w magazynie, hangarze lub punkcie obsługi klientów. Na tym etapie operacji należy przede wszystkim określić grupę kierowników, którzy mu­szą wyrazić zgodę na skład zespołu i zaakceptować pracę zespołową zgodnie z przedstawionym wcześ­niej opisem. Powinni także określić kierunek, ku któ­remu chcą dążyć, i udzielać swojego wsparcia. Bez tego firma nigdy nie osiągnie pełnych korzyści z pra­cy zespołowej na tym obszarze. Ale i to nie wystar­czy. Ludzie w hali produkcyjnej, w magazynie, han­garze czy za biurkiem nie pracują w odosobnieniu. Wchodzą w interakcje z innymi – zatrudnionymi na zapleczu porządkowym, w księgowości, dziale tech­nicznym, zakupów, kontroli jakości. Trzeba uważnie rozważyć wpływ tych działów usługowych na pracę zespołową. Często najlepsze rozwiązanie to włącze­nie do wstępnych dyskusji prezesa firmy oraz szefów poszczególnych działów i kierownika produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *