person using laptop

OKREŚLONE CELE

Nim osiągniesz jakość pracy zespołowej wspomnia­ną wcześniej, gdzieś musisz zrobić pierwszy krok. Potrzebujesz wyraźnego powodu, aby poprawić pra­cę zespołową w swojej firmie. Słowo „poprawić” pojawia się tu nie bez kozery, ponieważ w większości firm praca zespołowa już ma miejsce, a naszym za­mierzeniem jest uczynić ją znacznie lepszą. Najważ­niejsze, abyś jasno określił, co chcesz poprawić w swojej firmie. Pragniesz podnieść produktywność, jakość czy kreatywność? A może chciałbyś poprawy komunikacji? Wszystko to może zapewnić praca ze­społowa. Niezależnie od tego, czego oczekujesz – wzrostu sprzedaży, przyspieszenia prac czy zmniej­szania absencji – sporządź listę celów, a następnie omów je ze współpracownikami, by skupić się na najbardziej pożądanych. Możesz się posłużyć moim przykładem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *