Macbook Pro on Table

DZIAŁANIE FIRMY

Jeśli pragniesz, aby twoja firma tak właśnie działała, wszystko, czego ci potrzeba, to praca zespołowa. Gdy dwie lub więcej osób musi ze sobą współpraco­wać, by osiągnąć odpowiednie wyniki, bardziej opła­calna jest praca zespołowa. Co przez nią rozumiemy? Przecież w takich okolicznościach ludzie w sposób naturalny pracują jak zespół, nieprawdaż? Otóż nie, nie pracują. Ludzie „naturalnie” często pracują, by zadowolić samych siebie. Pragną rywalizacji z pozo­stałymi, wizerunku osoby bardziej kompetentnej od kogoś, chcą tylko odbębnić swoje, nierzadko kosztem innych. Innymi słowy, naturalne jest dla ludzi to, że widzą własne cele jako odmienne, czasem wręcz sprzeczne z założeniami grupy. Niekiedy spotyka się pracę zespołową zawiązaną spontanicznie, choć to raczej wyjątek. Bez pracy zespołowej ludzie mogą dążyć ku różnym celom i realizować odrębne zada­nia, co stanie na drodze założeniom grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *