a person using a laptop

WYZNACZONA NA POCZĄTKU CELE

Jeśli na początku nie wyznaczysz celów, jakie chcesz zrealizować dzięki pracy zespołowej, nigdy nie uda ci się właściwie ocenić jej wyników. Warto jednak zaznaczyć, że praca zespołowa to zaledwie jeden z czynników, które mają wpływ na sukces, a jej udział w realizacji celów jest często kwestią subie­ktywną.Aby praca zespołowa mogła wpłynąć na popra­wę sytuacji, muszą towarzysze jej inne czynności. Poprawa jakości, na przykład, może oznaczać wspól­ne dążenie do usprawnienia produkcji, przyspiesze­nie prac zaś wprowadzanie praktyk „dokładnie na czas” i modyfikację funkcjonowania zakładu. Ale w obu wypadkach zysk z efektywnej pracy zespoło­wej z pewnością przewyższy koszt działań dodatko­wych. Niektóre z oczekiwań są z reguły wymierne (np. poziom produkcji, terminowość dostaw), podczas gdy inne znacznie trudniej poddają się ocenie (np. gotowość pracowników do przedstawiania nowych idei, wprowadzania zmian, współpracy z kierownic­twem w celu rozwiązywania problemów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *