KLIMAT PRACY ZESPOŁOWEJ

Z mojego doświadczenia wynika, że motywacja pra­cowników rośnie, kiedy wzrasta produktywność w firmie. Toteż gdy następuje poprawa jakości, lepiej podać do wiadomości załogi liczbę produktów, które osiągnęły normy jakości, niż towarów, które jej nie osiągnęły. Zresztą liczba tych drugich się obniży. Lepiej podawać liczbę dni bez wypadków niż wy­padki, dostawy zrealizowane na czas niż dostawy spóźnione. Menedżerowie muszą uzgodnić, jaką postawę zajmą wobec pracy zespołowej. Jeślijeden zwierzchnik daje zespołowi większą swobodę, a drugi dalej stosuje groźby i przymus, to brak zaufania zmniejszy efe­ktywność pracy zespołowej w firmie. Poza tym gru­pa kierownicza jest przykładem dla pracowników. Jeśli członkowie zarządu skaczą sobie do oczu, zbie­rają punkty kosztem innych, oczerniają cudzą pracę, to klimat, jaki stworzy takie postępowanie, w grun­cie rzeczy stanie na drodze skutecznej pracy zespoło­wej.Szefowie i kierownicy muszą się nauczyć uczciwości wobec siebie, a co za tym idzie – krytyki bez złośli­wości, służącej wsparciu i zachęcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *