Laughing businesswoman working in office with laptop

WŁASNE CERTYFIKATY

Bank ten wydał własne certyfikaty depozytowe i obligacje, a niezależnie od tego korzysta z kapitałów zewnętrznych. Środki z zewnątrz pochodzą przede wszystkim z pożyczek uzyskiwanych od Agencji Rozwoju Między­narodowego, Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju oraz banków najbardziej rozwiniętych państw świata.Zasoby banku wydatkowane są za pośrednictwem następujących funduszów:Funduszu Zwyczajnego, który służy do finansowania projek­tów realizowanych w sektorze prywatnym;Centralnego Funduszu Amerykańskiego Integracji Gospodar­czej, z którego przyznawane są kredyty krajom członkowskim, organizacjom regionalnym, wspólnotom lokalnym, niezależnym in­stytucjom i organizacjom publicznym i prywatnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *