PODEJMOWANE DECYZJE

Decyzje podejmowane są większością głosów, natomiast zmiana statutu wymaga jednomyślności. Bank ten jest członkiem Zachodnioafrykańskiego Banku Rozwoju. Zachodnioafrykański Bank Rozwoju (West African Development Bank) ma siedzibę w stolicy Togo, Lome. Najwyższą władzą banku jest Rada Ministrów. Kapitał początkowy wynosił 2,4 mld franków CFA, a na początku lat 80. został poważnie zwiększony. Główne dziedziny kredytowania to projekty energetyczne, zaopatrzenie w wo­dę, przemysł, rolnictwo i transport.Bank Krajów Afryki Centralnej ma siedzibę w Kamerunie. Jego powstanie wiąże się z podjęciem kooperacji monetarnej, której po­święcona była konferenq*a w Brazzaville (Kongo) w listopadzie 1972 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *