Zwolnienia podatkowe

W podatku VAT stosowane są zwolnienia zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe. Te pierwsze przysługują: ⦁ podmiotom, dla których wartość sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty ustalonej w ustawie, ⦁ podmiotom, które płacą podatek dochodowy w formie zryczałtowanej. Wadą zwolnienia jest to, że podatnik nie może otrzymać zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług, a zatem VAT stanowi koszt działalności podatnika. Ponadto stosowane są następujące zwolnienia przedmiotowe: ⦁ sprzedaż, import, darowizna, przekazanie towarów, świadczenie usług bez pobrania należności zwolnionych od podatku, ⦁ świadczenie usług zwolnionych od podatku, ⦁ eksport towarów i usług, ⦁ import towarów zwolnionych od cła, ⦁ odsprzedaż oraz darowizna towarów używanych, ⦁ świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Całkowite zwolnienie oznacza dla podatnika to, że nie może on obniżyć oraz otrzymać zwrotu podatku naliczonego przy zakupach zaopatrzeniowych i inwestycyjnych. Podatkowi VAT towarzyszy cały szereg obowiązków, które polegają przede wszystkim na zarejestrowaniu działalności, prowadzeniu jej ewidencji oraz fakturowaniu sprzedaży towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *