Podatek akcyzowy a VAT

Podatek akcyzowy został uregulowany ustawą o VAT. Opodatkowaniu nim podlegają takie same towary jak podatkowi VAT, a więc: paliwa silnikowe, oleje smarowe, broń gazowa, urządzenia do prowadzenia gier losowych i zakładów wzajemnych, samochody osobowe, jachty pełnomorskie, sprzęt elektroniczny, karty do gry, wyroby przemysłu spirytusowego, wyroby winiarskie, piwo, wyroby tytoniowe, guma do żucia itp. Akcyzie podlegają również nadmierne ubytki lub zawinione niedobory niektórych wyrobów akcyzowych. Za nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych uważa się ubytki powstałe w czasie: produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu. Akcyza różni się tym od podatku VAT, że dotyczy określonego wyrobu, gdy tymczasem podatek VAT dotyczy grup wyrobów. Akcyzę opłacają producenci i importerzy wyrobów akcyzowych – i to niezależnie od opłacenia podatku VAT. Podstawą opodatkowania akcyzą jest obrót wyrobami akcyzowymi. W przypadku importu podstawę opodatkowania stanowi wartość celna towarów powiększona o cło. Ustawa określa maksymalną wysokość stawek podatkowych, które kształtują się dla producenta i importera w sposób następujący: ⦁ od wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego: 95% (producent) i 190% (importer), ⦁ od paliw silnikowych, wyrobów winiarskich, piwa, pozostałych napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych: 65% (producent) i 190% (importer), ⦁ od samochodów osobowych: 40% (producent) i 60% (importer), ⦁ od pozostałych wyrobów: 25% (producent) i 40% (importer). Eksport wyrobów akcyzowych jest wolny od podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *