W WIELU PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zamiast stosować groźby i przymus czy ocenę poprzez system wynagrodzeń oparty na ich wydajności, kierownik musi stworzyć taki klimat, aby członkowie zespołu całym sercem oddali się ce­lom firmy i wzajemnie pomagali sobie podczas ich realizacji.W wielu przedsiębiorstwach zastosowanie metod ty­pu „dokładnie na czas” sprawiło, że system wyna­gradzania zatrudnionych za ich pracę stał się przestarżały. Przydzielanie dodatków za zwiększenie wy­dajności urządzenia, które nie odgrywa istotnej roli w działalności przedsiębiorstwa, często mija się z ce­lem. Operator takiego urządzenia powinien je czasa­mi wyłączyć i komuś pomóc.Kierownictwo musi zrewidować system wynagra­dzania i organizacji pracowników, aby się upewnić, czy możliwe jest stworzenie warunków niezbędnych dla pracy zespołowej. Powinno także ocenić, jak o osiąganych przez firmę wynikach (np. wydajności, jakości, dochodowości i terminowości dostaw) po­wiadamiani są zatrudnieni. Należy zrobić wszystko, by wytworzyć poczucie wspólnoty celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *