POWSTAJĄCE PYTANIA

Powstaje pytanie, w jakim stopniu ECU może wyprzeć dolara lub jena. Zakładając, że poziom rozliczeń w ECU będzie odpowiadał poziomowi udziału państw Wspólnoty w handlu międzynarodowym, to rozliczenia te wyniosą 13% w eksporcie i 24% w imporcie. Przy wyeliminowaniu wzajemnych kursów wymiennych w. ramach Wspol- noty nie będzie konieczne utrzymywanie rezerw na dotychczasowym poziomie, który wynosi w sumie ponad 200 mld dolarów. Należy tez przypuszczać, że . kraje UE będą przeprowadzać operacje w ECU z krajami skandynawskimi oraz z krajami Europy Srodkowo-Wschodnięj.Pozostaje w tej chwili otwartą kwestią teoretyczną, czy zastąpie­nie dominacji dolara systemem opartym na walucie amerykańskiej, japońskiej i ECU będzie korzystniejsze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *