a person sitting at a table with a laptop

Jakie są zadania Rady Rolników?

Rada rolników jest bardzo ważnym organem. Podejmuje ona szereg działań, spełnia mnóstwo zadań. Rada Rolników ma prawo do:
• Podejmowania uchwał bezwzględną wielkością głosów,
• Oceniania i kontrolowania działalności KRUS,
• Oceniania skutków finansowych konkretnych projektów,
• Opiniowania aktów prawnych, programów działania KRUS,
• Występowania do organów administracji państwowej czy innych instytucji z wnioskiem o podjęcie konkretnych działań czy inicjatyw dotyczących ubezpieczenia rolników,
• Analizowania sprawozdań z działalności KRUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *