Pojęcie gospodarki rynkowej

Podstawową zaletą gospodarki rynkowej jest powszechne prawo do przedsiębiorczości. Przez to pojęcie należy rozumieć tworzenie określonych towarów lub usług dzięki umiejętności wykorzystywania inicjatyw, pomysłów i idei niedostrzegalnych dla innych, a przetwarzanych w realną i opłacalną działalność gospodarczą. Tworzenie to może następować jako działalność gospodarcza prowadzona przez indywidualnych właścicieli prywatnych jednostek produkcyjny rei handlowych lub usługowych, lub też poprzez działalność menedżerską w imieniu różnych właścicieli. Stwierdzono także szereg innych zalet istnienia rynku, a w szczególności że rynek jest najlepszym miernikiem społecznej przydatności wytwarzanych dóbr. Jako „niewidzialna ręka” weryfikuje produkcję, usługi, wymusza podejmował decyzji i ryzyka na własną odpowiedzialność, ponieważ: ⦁ wolny rynek jest ważnym potencjalnym bodźcem dla przedsiębiorców! poszukiwania lepszych technik wytwarzania i podejmowania nowych wyrobów, na jakie występuje efektywny popyt, ⦁ wolny rynek stwarza szansę bogacenia się przede wszystkim jednostkom prężnym, przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania i ponoszenia osobistego ryzyka; ⦁ wolny rynek przeciwdziała biurokratyzowaniu się życia w dziedzinach objętych wolną konkurencją ⦁ swobodna gra sił rynkowych, zwłaszcza mechanizm cenowy, prowadzi w sposób najpełniejszy do osiągania i utrzymywania w krótkich okresach równowagi w gospodarce, utożsamianej z optimum gospodarczym, ⦁ tylko w gospodarce rynkowej każda zmiana w popycie, wywołując prawie natychmiastowe zmiany w strukturze względem cen, umożliwia szybki przepłyń czynników produkcji w gospodarce. Istnieją jednakże pewne negatywy gospodarki rynkowej. Jest to zróżnicowani majątkowe, a w związku z tym polaryzacja społeczna i socjalna społeczeństw Z wolnym rynkiem wiążą się periodyczne załamania gospodarcze i kryzys nadprodukcji. Uważa się, że najczęściej występują wówczas naruszenia konkurent zwykle poprzez nadużywanie pozycji monopolistycznej, jak też źle rozumiał współzawodnictwo, które powoduje nieuczciwą konkurencję. W obrocie gospodarczym można jednak znacznie ograniczyć te negatywne skutki poprzez rozsądny interwencjonizm państwa, np. przejawiający się w tworzeniu regulacji prawnych, które pobudzają zalety rynku, a osłabiają cechy ujemne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *