Photo Of People Near Wooden Table

Pojęcie gospodarki rynkowej

Podstawową zaletą gospodarki rynkowej jest powszechne prawo do przedsiębiorczości. Przez to pojęcie należy rozumieć tworzenie określonych towarów lub usług dzięki umiejętności wykorzystywania inicjatyw, pomysłów i idei niedostrzegalnych dla innych, a przetwarzanych w realną i opłacalną działalność gospodarczą. Tworzenie to może następować jako działalność gospodarcza prowadzona przez indywidualnych właścicieli prywatnych jednostek produkcyjny rei handlowych lub usługowych, lub też poprzez działalność menedżerską w imieniu różnych właścicieli. Stwierdzono także szereg innych zalet istnienia rynku, a w szczególności że rynek jest najlepszym miernikiem społecznej przydatności wytwarzanych dóbr. Jako „niewidzialna ręka” weryfikuje produkcję, usługi, wymusza podejmował decyzji i ryzyka na własną odpowiedzialność, ponieważ: ⦁ wolny rynek jest ważnym potencjalnym bodźcem dla przedsiębiorców! poszukiwania lepszych technik wytwarzania i podejmowania nowych wyrobów, na jakie występuje efektywny popyt, ⦁ wolny rynek stwarza szansę bogacenia się przede wszystkim jednostkom prężnym, przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania i ponoszenia osobistego ryzyka; ⦁ wolny rynek przeciwdziała biurokratyzowaniu się życia w dziedzinach objętych wolną konkurencją ⦁ swobodna gra sił rynkowych, zwłaszcza mechanizm cenowy, prowadzi w sposób najpełniejszy do osiągania i utrzymywania w krótkich okresach równowagi w gospodarce, utożsamianej z optimum gospodarczym, ⦁ tylko w gospodarce rynkowej każda zmiana w popycie, wywołując prawie natychmiastowe zmiany w strukturze względem cen, umożliwia szybki przepłyń czynników produkcji w gospodarce. Istnieją jednakże pewne negatywy gospodarki rynkowej. Jest to zróżnicowani majątkowe, a w związku z tym polaryzacja społeczna i socjalna społeczeństw Z wolnym rynkiem wiążą się periodyczne załamania gospodarcze i kryzys nadprodukcji. Uważa się, że najczęściej występują wówczas naruszenia konkurent zwykle poprzez nadużywanie pozycji monopolistycznej, jak też źle rozumiał współzawodnictwo, które powoduje nieuczciwą konkurencję. W obrocie gospodarczym można jednak znacznie ograniczyć te negatywne skutki poprzez rozsądny interwencjonizm państwa, np. przejawiający się w tworzeniu regulacji prawnych, które pobudzają zalety rynku, a osłabiają cechy ujemne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *