O ekonomii

Najprościej ujmując jest to nauka społeczna analizująca i opisująca produkcję, dystrybucję i konsumpcję dóbr. To nauka o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów. Bardzo ciekawe w ekonomii jest to że żadna ilość dóbr nie jest w stanie usatysfakcjonować społeczeństwa, ludzie są takiej natury, ze ciągle chcą mieć wszystkiego więcej i więcej. Ekonomia zajmuje się głównie relacjami zachodzącymi między sprzedającym a kupującym oraz analizą rynku. Generalny podział ekonomi jest na mikroekonomię, zajmującą się tym w jaki sposób gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa współdziałają na konkretnych rynkach, oraz na makroekonomię, która bada całą gospodarkę. Wszystkiego o ekonomii można dowiedzieć się wybierając się na studia ekonomiczne, tam też jest wiele specjalizacji, które są działami ekonomi. Poznać całą ekonomię nie jest łatwo, ponieważ jest to bardzo obszerna nauka, która daje nam możliwości poznania gospodarki ludzkiej. Specjaliści od ekonomii są bardzo pożądani na rynku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *