Jak składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacają emeryci i renciści?

Renciści oraz emeryci opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% wymiaru świadczenia. Zaledwie 1,25% takiej składki płacone jest z dochodów netto emeryta lub rencisty. Kwota ta odprowadzana jest od podstawy świadczenia. Nie są wiec wliczane wszelakie dodatki, zasiłki. Pozostała część, a więc 7,75% odprowadzana jest z zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki temu świadczenie rolnika rencisty lub emeryta nie jest pomniejszane. To bardzo wygodne i korzystne dla ubezpieczonego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest w miesięcznych odstępach czasowych. Istotą jest, by była ona odprowadzana regularnie, w sposób niepodzielny.
Nieco inaczej naliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników, którzy prowadzą działalność w ramach działów specjalnych. Ta naliczana jest od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki zdrowotnej – a ta z kolei odpowiada dochodowi do opodatkowania podatkiem dochodowym. Tu również bardzo istotne jest regularne odprowadzanie takiej składki w ramach ubezpieczenia zdrowotnego rolników.

Rozmawiając o KRUS warto wspomnieć jest o strukturze organizacyjnej tej instytucji. KRUS – em kieruje prezes. Może on posiadać dwóch zastępców, którzy wspomagają go w pracy, którzy wykonują konkretne, powierzone im obowiązki. W latach 2000 – 2001 Prezesem KRUS był magister Marek Jarosław Hołubicki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prezes KRUS – em kierował tylko przez rok. Po tym czasie złożył rezygnację.
Najważniejsze wydarzenia z życia Marka Jarosława Hołubickiego i pełnione funkcje:
• We wrześniu 2000 roku M. J. Hołubicki został Wiceprezydentem Sekcji Rolnictwa ISSA na sześcioletnią kadencję,
• W latach 2000 – 2001 był Prezesem KRUS, po roku prezesostwa złożył rezygnację,
• Zastępca przewodniczącego kwartalnika wydawanego przez KRUS – Ubezpieczenia w rolnictwie,
• Dziennikarz Ładu, tygodnika (początkowo dwutygodnika) wychodzącego w latach 1981 – 1995.
• Działacz PZKS (Polskiego Związku Katolicko Społecznego),
• Doradca wicemarszałka Senatu Józefa Ślisza,
• Związany z SKL (Stronnictwo Konserwatywno Ludowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *