Czym jest KRUS?

Dla niektórych z nas problemem może być rozszyfrowanie skrótu KRUS. Na co dzień używamy takiego właśnie skrótu, który został utworzony poprzez pierwsze litery nazwy instytucji. Tą instytucją jest oczywiście Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to państwowa instytucja, która zajmuje się ubezpieczeniem społecznym rolników.

Jakie są zadania KRUS – u?

Lista zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest długa. Wszak jest to duża instytucja, która zajmuje się ubezpieczaniem wielu milionów rolników. Niektórych może dziwić tak wielka liczba ubezpieczających się w KRUS – ie, jest to jednak fakt autentyczny. KRUS ubezpiecza bowiem niemal dwa miliony rolników. Najważniejszymi zadaniami KRUS są: • Ubezpieczanie i obsługiwanie rolników, w tym […]

Jak wygląda struktura organizacyjna KRUS?

Jeżeli mówimy o KRUS – ie, działaniu i zadaniach tejże instytucji, warto jest wspomnieć również i o jej strukturze organizacyjnej. Są to wiadomości przydatne i ciekawe. A struktura tej instytucji jest wielopoziomowa. KRUS tworzony jest przez: • Centralę – ta mieście się w Warszawie, • Oddziały regionalne – obecnie jest ich szesnaście • Placówki terenowe […]

Kto może korzystać z turnusów rehabilitacyjnych w CRR?

Z turnusów rehabilitacyjnych korzystać mogą rolnicy, którzy są ubezpieczeni w KRUS, ich dzieci, współmałżonkowie oraz domownicy. Trzeba jednak spełnić określone warunki, by wniosek o przyznanie takich wczasów rehabilitacyjnych został rozpatrzony pozytywnie. Kryteria, które trzeba spełnić to: • Wiek wnioskującego o wczasy rehabilitacyjne – o turnusy rehabilitacyjne w CRR mogą ubiegać się ubezpieczeni rolnicy, którzy nie […]

Jak wyglądają turnusy rehabilitacyjne w CRR dla dzieci?

Na wczasy rehabilitacyjne mogą jeździć nie tylko ubezpieczeni rolnicy, którzy są pełnoletni. KRUS daje możliwość wyjazdu także i dzieciom rolników. Takie wyjazdy dla najmłodszych organizowane są w czasie wakacyjnym. Konieczne jest złożenie skierowania o przyznanie wczasów rehabilitacyjnych dla dziecka wraz z wymaganymi dokumentami, między innymi oświadczeniem lekarza. Lekarz na takim oświadczeniu dokładnie opisuje wskazania i […]