Czy warto inwestować finanse w akcje?

Zdania są podzielone, wszystko zależy od tego jak akcje aktualnie stoją i jakie są rokowania. Oczywiście to nie my musimy się tym wszystkim zajmować, ale musimy mieć jakiekolwiek pojęcie o tym. Inwestując w akcje nigdy nie mamy pewności, że odzyskamy pieniądze, które w to włożyliśmy, ponadto właśnie bardzo często się zdarza, ze tracimy i to […]

MAJESTATYCZNY RYS

Wieszcz-bard-starzec zwraca się tu do przeanielonych mło­dzieńców, do „młodziuchnych” insurgentów, do „młodzianków Polski — jej aniołów”, odchodzących w śmierć męczeńską. O   nastroju mesjanistycznym świadczy nie tylko aura całego wiersza, ale i odwołanie wprost do Widzenia księdza Piotra z III części Dziadów. „Kończcież trud trudów!”, „Kończcież, co w duchu wieszczów się poczęło!”, wzywa Zaleski parafra­zując wizję męża […]